დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
05.06.2018 ჯარიმა ბრძანება
31.12.2018 ჯარიმა ბრძანება
17.05.2021 ჯარიმა ბრძანება