ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
24.06.2022 კატეგორიის გარეშე
თარიღი უფლებამოსილება
01.06.2024 სავალდებულო