ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
თარიღი უფლებამოსილება
01.06.2024 სავალდებულო