პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ჯემალ ძნელაძე 83.33%
ჯუმბერ ქართველიშვილი 16.67%