პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ბორისი მეგრელიშვილი 14.3%
დავითი ლომიძე 42.85%
გელა მღებრიშვილი 42.85%