პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ალექსი კოლხიტაშვილი 50%
დავით მამულაშვილი 25%
გვანცა ბადაშვილი 25%