პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გოჩა ხარჩილავა 51%
ოთარი ხარჩილავა 49%