პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლევთერ ხოფერია 80%
თადეოზი ტაბაღუა 20%