პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ზურაბ გალუმაშვილი 10%
ბესიკ ბაბუნაშვილი 6%
გიორგი მახარაძე 6%
დიმიტრი შავლაძე 6%
რამაზ კობალაძე 6%
ნიკოლოზ ღონიაშვილი 10%
ბესიკ ბისეიშვილი 10%
ივანე ჯელია 46%