პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ირაკლი მაღრაძე 51%
მაია პაპიძე 19%
ხათუნა აფციაური 10%
მერაბი მელია 10%
ელენე წერეთელი 10%