პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ლევან ქისტაური 45%
ბესიკ ჯობავა 45%
ლია მეტრეველი 10%