პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ვალერიან ხვიჩია 49%
ნუნუ ფაცაცია 51%