პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
ესმა ფიცხელაური 50%
ანა ყურაშვილი 50%