ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება223
სხვა პროფესიული მომსახურება252120
ადმინისტრაციული554
ჯამი:322827