ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება221
სხვა პროფესიული მომსახურება161717
ადმინისტრაციული11
თანხა:192018