ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება579
სხვა პროფესიული მომსახურება676
ადმინისტრაციული435
თანხა:151720