ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება79
სხვა პროფესიული მომსახურება76
ადმინისტრაციული35
ჯამი:1720