ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება44
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული12
ჯამი:67