ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული112
თანხა:667