ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება44
სხვა პროფესიული მომსახურება66
ადმინისტრაციული
ჯამი:1010