ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება655
ადმინისტრაციული11
ჯამი:101010