ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება666
ადმინისტრაციული
თანხა:101010