ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება8910
ადმინისტრაციული423
ჯამი:131214