ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება1111
სხვა პროფესიული მომსახურება33
ადმინისტრაციული11
ჯამი:1515