ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება71111
სხვა პროფესიული მომსახურება333
ადმინისტრაციული111
თანხა:111515