ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება333
სხვა პროფესიული მომსახურება7107
ადმინისტრაციული111
თანხა:111411