ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება333
სხვა პროფესიული მომსახურება1077
ადმინისტრაციული111
ჯამი:141111