ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება223
სხვა პროფესიული მომსახურება527
ადმინისტრაციული112
ჯამი:8512