ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება211
ადმინისტრაციული11
ჯამი:333