ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება211
სხვა პროფესიული მომსახურება211
ადმინისტრაციული111
თანხა:533