ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება112
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
თანხა:112