ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება555
სხვა პროფესიული მომსახურება333
ადმინისტრაციული222
ჯამი:101010