ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება77
სხვა პროფესიული მომსახურება66
ადმინისტრაციული22
ჯამი:1515