ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება466
სხვა პროფესიული მომსახურება666
ადმინისტრაციული533
ჯამი:151515