ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება71111
სხვა პროფესიული მომსახურება766
ადმინისტრაციული444
ჯამი:182121