ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება111112
სხვა პროფესიული მომსახურება666
ადმინისტრაციული444
ჯამი:212122