ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება32
ადმინისტრაციული1
ჯამი:55