ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება2
სხვა პროფესიული მომსახურება3
ადმინისტრაციული
ჯამი:5