ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება63
ადმინისტრაციული
თანხა:85