ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება6912
სხვა პროფესიული მომსახურება545
ადმინისტრაციული233
თანხა:131620