ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება203644
სხვა პროფესიული მომსახურება6495136
ადმინისტრაციული81221
ჯამი:92143201