ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება666
სხვა პროფესიული მომსახურება677
ადმინისტრაციული222
ჯამი:141515