ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება107
სხვა პროფესიული მომსახურება15
ადმინისტრაციული1
ჯამი:258