ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება772
სხვა პროფესიული მომსახურება7
ადმინისტრაციული111
ჯამი:8810