ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება1107
სხვა პროფესიული მომსახურება515
ადმინისტრაციული11
თანხა:7258