ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება543
სხვა პროფესიული მომსახურება322
ადმინისტრაციული111
ჯამი:976