ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება222
ადმინისტრაციული111
ჯამი:555