ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება322
სხვა პროფესიული მომსახურება233
ადმინისტრაციული
ჯამი:555