ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება122
ადმინისტრაციული1
ჯამი:444