ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება222
ადმინისტრაციული
ჯამი:444