ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება313
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული1
ჯამი:413