ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება31322
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული13
ჯამი:41325