ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
ჯამი:1