ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება32
ადმინისტრაციული21
ჯამი:75