ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება2816
სხვა პროფესიული მომსახურება2911
ადმინისტრაციული135
ჯამი:52032