ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება101414
სხვა პროფესიული მომსახურება1387
ადმინისტრაციული466
თანხა:272827