ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება788
სხვა პროფესიული მომსახურება511
ადმინისტრაციული111
ჯამი:131010