ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება666
ადმინისტრაციული222
თანხა:121212