ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება44
სხვა პროფესიული მომსახურება66
ადმინისტრაციული22
ჯამი:1212