ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება113
სხვა პროფესიული მომსახურება222
ადმინისტრაციული221
თანხა:556