ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება13
სხვა პროფესიული მომსახურება22
ადმინისტრაციული21
ჯამი:56