ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება33
სხვა პროფესიული მომსახურება33
ადმინისტრაციული1
ჯამი:67