ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება233
სხვა პროფესიული მომსახურება533
ადმინისტრაციული11
თანხა:867