ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
თანხა:1