ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება752
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული1
ჯამი:754