ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება2
სხვა პროფესიული მომსახურება13
ადმინისტრაციული
ჯამი:33