ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება3
სხვა პროფესიული მომსახურება32
ადმინისტრაციული1
ჯამი:333