ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება113
ადმინისტრაციული
თანხა:333