ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება21
სხვა პროფესიული მომსახურება36
ადმინისტრაციული
თანხა:57